Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2012

taxinieuwslog
4647 fdf8
Reposted fromkomar komar viapr0n pr0n

April 07 2012

taxinieuwslog

§Stress door Zembla

Geachte redactie,

Na het bekijken van uw uitzending over de Regio Taxi is me een aantal dingen opgevallen die uw journalist niet goed begrepen heeft. Ze heeft in het interview met die wethouders een behoorlijke steek laten vallen in het doorvragen. Die gemeenten hebben namelijk - wettelijk bepaald - een boeteclausule in hun contracten moeten
opnemen. Presteert een taxibedrijf niet dan volgt een boete die het taxibedrijf moet voldoen. Na drie keer over de schreef te zijn geweest wordt het contract per direct ontbonden en krijgt nummer twee op de aanbesteding de kluif. Waarom hoor ik die
journalist hier niet over dit is nergens ter sprake gekomen in het programma?

Wat verder ook niet ter sprake komt en waar niet op doorgevraagd wordt, is de kwaliteit van de planners van taxibedrijven, wel de kwaliteit van de chauffeurs. Die planners van de onderaannemer van de Regio Taxi - het taxibedrijf in dit geval moeten namelijk voldoen aan een zeer goede stratenkennis, ze moeten keuzes maken welke chauffeur er het dichtst bij de locatie zit. Die ritten die ze vanuit de centrale van de Regio Taxi digitaal krijgen doorgestuurd moeten zij verder verwerken, niet de Regio Taxi in dit geval want dat zijn inderdaad maar callcenter-medewerkers die heg noch steg weten. Waarom praat die journalist niet met die
planners van de geinterviewde taxibedrijven?

Ik werk al jaren als taxichauffeur in de regio Noordwijk en Leiden en ook ik rijd klanten met de Regio Taxi. Bij ons gaat het prima omdat we met een super goede (lees: ervaren) planners werken die staan voor hun vak, dat komt helemaal niet aan de orde in uw programma. Zij moeten zakenritten met (slecht betaalde) regioritten
combineren en dat is een hell of a job. Daar heb je ervaring en kennis voor nodig. Het kan dus wel goed!

Wat ook niet ter sprake komt is het Valice vervoer voor lange ritten door Nederland.
Die taxibedrijven die Regio vervoer rijden, kunnen ook Valiceritten vervoeren. Als ze een auto van Midden-Beemster naar Limburg moeten sturen zijn ze een auto dus een halve dag kwijt, wordt ook niet doorgevraagd door uw journalist.

Waar je de klagers niet over hoort is dat je als chauffeur vaak heel lang moet wachten terwijl je voor flatgebouwen staat te wachten. Als ik aanbel op 10 hoog dan kan je er vergif op innemen dat je al 10 minuten wachttijd kwijt bent waardoor je volgende rit in de soep loopt. ''Ja ik zag je al aankomen'' hoor je dan in de bus.
Ja ja'' denk ik dan en maar beleefd blijven. Kortom, veel klachten worden ook veroorzaakt door de mensen zelf door niet na te
denken en maar niet snappen dat een flatgebouw met lift tijd nodig heeft, zeker als je dan ook nog eens gehandicapt bent of moeilijk ter been.

Veel problemen met wachttijden worden a priori veroorzaakt door het overbelaste zorgstelsel in Nederland. Hulpverleners zijn overbelast door zeer hectisch werk, daar ligt de crux van het verhaal. Als ik bij een dagbesteding aankom dan bel je aan; sta je voor een dichte deur en wordt er niet geantwoord door de hulpverlener zo van ''hij/zij komt eraan'' Waarom niet omdat ze het gierend druk hebben. Je staat maar te wachten voor een dichte deur in die tijd. Als je na 10 minuten dan eindelijk een zorgverlener aanspreekt zo van ''kunt u mij niet even te woord staan door de
intercom'' dan kan ze dat gewoon niet omdat ze bezig is drie verdiepingen hoger met die klant. Hierdoor loop je dus vertraging op steeds, dat is dus de oorzaak: niet de  'oh zo slecht functionerende taxibedrijven'' in kwestie!

Ik vind het goed hoor dat er kritisch wordt gekeken naar het Regio vervoer maar ik vindt dat als je betaald wordt om journalistiek inhoudelijk werk te doen voor zo'n duur programma dan mag je wat mij betreft ook wel wat beter research doen, of in elk geval slimmere vragen stellen. Zembla onwaardig! 

Hoogachtend,

Ed Citroen
Voorschoten

STUUR UW REACTIE NAAR CAPTAINSEBRA@GMAIL.COM OF MAAK GEBRUIK VAN DE REPLIEK-FUNCTIE OP DEZE SOUPSITE. VOOR HET ARTIKEL KLIK ÖP KOPTEKST !

                                                                 sipteam
          

April 05 2012

taxinieuwslog
And you became a TAXITWIT ! So don´t be stupid & ignorant because your boss has already that qualities ! Send all your cab-info to http://www.nieuwslog.nl/taxi/ or leave it on this Soup ! SIP-team.    
     
Reposted fromsaxbits saxbits viahollandstarters hollandstarters

March 31 2012

taxinieuwslog
Play fullscreen
Gyroscopic self-leveling pool table on the cruise ship "Radiance of the Seas"
Reposted frommactux mactux viaLukep Lukep
taxinieuwslog
Reposted fromhairinmy hairinmy viaLukep Lukep
taxinieuwslog
Reposted fromvith vith viaLukep Lukep
taxinieuwslog
5223 8d87
Reposted fromkanadinol kanadinol viaLukep Lukep
taxinieuwslog
Reposted fromscythe scythe viaLukep Lukep
taxinieuwslog
Reposted fromkanusia kanusia viaLukep Lukep
3783 71fe
Reposted fromLuckyLobos LuckyLobos viaLukep Lukep
taxinieuwslog
via oven in car fix - There, I Fixed It

Swiss man Pascal Prokop picked himself up a permit to install a wood-fired stove. And he installed it in his 1990 Volvo Station wagon. He did give any sort of reason for this, but one can assume it has something to do with his haircut.
Reposted fromwaka waka viaLukep Lukep
taxinieuwslog
6717 8e3c
Reposted fromkittyschool kittyschool viaLukep Lukep
taxinieuwslog
soccer troll
Reposted fromdrecksack drecksack viaLukep Lukep
taxinieuwslog
5840 911d
Reposted fromsaku saku viaLukep Lukep
taxinieuwslog
2558 8961 500
Monk and Tiger sharing their meal
Reposted fromwhats whats viaLukep Lukep
taxinieuwslog
4783 b587 500
crash simulator
Reposted fromadt adt viaLukep Lukep
taxinieuwslog
taxinieuwslog
8469 3f84
Reposted fromciscilly ciscilly viaLukep Lukep
taxinieuwslog
Reposted fromoski oski viaLukep Lukep
taxinieuwslog
7701 d8a2
Reposted fromvic vic viaLukep Lukep
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl